ZEBRA SARASA CLIP JJ15-K3 酷MA萌III鋼珠筆 0.5

 
 
 

 
 
 

(詳細規格)

ZEBRA SARASA CLIP JJ15-K3  
斑馬 酷MA萌Ⅲ鋼珠筆 / 0.5 mm
45 元 / 支
 

筆芯 

●0.5 mm 

顏色 

●10色 (黑、深藍、藍、鈷
 藍、淺藍、綠、紫、洋紅
 、粉紅、紅)                   

 特性

●顏料系墨水、耐光耐水
 ●環保商品‧橡膠握把
 ●多功能筆夾

替芯

●JF-0.5 

外觀尺寸

Ø 11.0 x 141.0 mm

包裝方式

●10支 / 10盒

 100支 / 收縮膜
 1000支 / 箱
  
      
  
  
  
 

   JJ15-k3-BK / 黑色

4901681739011  

  
   JJ15-k3-FB / 深藍色

4901681739097  

  
   JJ15-k3-BL / 藍色

4901681739028   

  
   JJ15-k3-COBL / 鈷藍色

4901681738090   

  
   JJ15-k3-LB / 淺藍色

4901681739066   

  
   JJ15-k3-G / 綠色

4901681739042   

  
   JJ15-k3-PU / 紫色

4901681739080   

  
  
   JJ15-k3-MZ / 洋紅色

4901681739059   

  
  
   JJ15-k3-P / 粉紅色

4901681739073   

  
  
   JJ15-k3-R / 紅色

4901681739035   

  
  

 

 
 
 
  ZEBRA SARASA  ZEBRA SARASA ZEBRA JJH15 ZEBRA ZEBRA
  CLIP JJ15WM  STUDY SARASA CLIP 0.3 JJ40 0.7 J4J1 SARASA4
  粉彩鋼珠筆 刻度鋼珠筆 環保鋼珠筆 香水鋼珠筆 四色合一鋼珠筆
 
 
  ZEBRA SARASA
  CLIP Milk
  牛奶鋼珠筆 0.5
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
© 2018 利百代國際實業股份有限公司官方網站
FREESTYLE MARKETING & COMMUNICATION